Starosta Komínek zakázal materiály opozice, ta mluví o cenzuře

Velkomeziříčské opoziční uskupení SpolečněVM má smůlu. O akcích, které pořádá, se lidé ve Velkém Meziříčí z městských informačních kanálů nedozvědí nic. Tajemník města Marek Švaříček na pokyn starosty Josefa Komínka zakázal úředníkům publikovat na městském webu a facebooku materiály, které se SpolečněVM týkají. Problém dokonce řešila radniční komise pro kulturu, která nad takovým postupem významně zvedla obočí.

„Ano, řídím se pokynem starosty, který mi uložil postupovat v souladu s tiskovým zákonem,“ potvrdil zákaz tajemník Švaříček. SpolečněVM ale mluví o cenzuře. „Cenzuru příspěvků na facebookové události k Čisté Vysočině, resp. její verzi pro město Velké Meziříčí, jsme zjistili poté, co jsme se opět aktivně zúčastnili a chtěli informovat veřejnost o tom, jaké úseky budeme letos čistit. Chtěli jsme tím vyzvat další subjekty i jednotlivce ke zvelebení našeho města a jeho okolí. Strhnout další lidi k čištění města. Na dotaz směrem k informačnímu centru (správce městského facebooku – poz. red.), proč nejsou naše příspěvky zveřejňovány, nám bylo odpovězeno, že tyto naše aktivity město bere jako politickou propagaci, a proto je odmítá zveřejnit a bude to tak i nadále, pokud rada města, či zastupitelstvo města nerozhodne jinak,“ uvedl Jan Bílek z uskupení SpolečněVM.

Tajemník Marek Švaříček ale obvinění z cenzury odmítl: „Dle mého názoru se nejedná o cenzuru. Postup popsaný shora považuji za postup, který je zcela v souladu s platnou legislativou a stávajícími pravidly pro zveřejňování inzerce v obecním periodiku.“

Jiný názor má však Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města. Ta se celým problémem zabývala na svém lednovém jednání a přijala jednomyslný závěr: „Komise doporučuje radě města zveřejňovat prostřednictvím TIC všechny akce ve městě a okolí bez ohledu na organizátora a podporovat tak aktivitu pořádání jakýchkoli kulturních, společenských a sportovních akcí.“

Se závěry komise pak souhlasí i SpolečněVM: „Osobně si myslím, že by se měla podporovat jakákoli aktivita, která oživí a pěstuje kulturu v našem městě bez ohledu na to, kdo ji pořádá, či kdo vyzývá k aktivnímu přístupu k vytváření prostředí města,“ řekl Jan Bílek.

Pro město ovšem nemá závěr komise žádný reálný dopad. Tajemník se jím prý hodlá řídit až v případě, kdy se promění v oficiální příkaz zastupitelstva, rady, či starosty města. „Je samozřejmě v pravomoci příslušných orgánů města (rada, zastupitelstvo), aby svým rozhodnutím nastavily jiná pravidla. Zatím jsem z orgánů města žádný pokyn k této věci neobdržel,“ uvedl Švaříček.

Sám starosta Komínek se k celé věci nechtěl příliš vyjadřovat a vysvětlení spíš nechal na Marku Švaříčkovi. „Odpověděl tajemník a já se s ním ztotožňuji,“ podotkl starosta Komínek, který pokyn k nezveřejňování akcí opozice vydal.

Lezecký oddíl má problémy, vedoucí kritizoval radnici

S podobnými potížemi, jako má opoziční uskupení SpolečněVM, se potýká i sportovní oddíl Lezu v Mezu. Ačkoliv dnes poskytuje zázemí a výplň volného času pro zhruba stovku dětí, město jej ignoruje. Dokonce musel vyklidit i halu, ve které byla lezecká stěna. Oficiální důvod je ten, že nemají v pořádku úřední povolení na provozování svých aktivit v bývalé průmyslové hale. Neoficiálně se pak mluví o tom, že vedoucí oddílu Milan Salaš je příliš úzce propojený právě s opozičním SpolečněVM. „Ano, bylo nám pracovníky radnice potvrzeno, že i na naše akce vedení města uvalilo informační embargo z důvodů mé spolupráce s opozicí,“ potvrdil Milan Salaš a dodal: „Je to směšné. Samozřejmě jsou lidé ze SpolečněVM mí kamarádi a chodím na jejich kulturní akce. Ale to přece není důvod, aby za to lezecký oddíl, ve kterém je 120 dětí, nebo i já osobně nesl následky v podobě cenzury ze strany města. Působí to na mě především jako vzkaz všem lidem: Chceš se motat do politiky? Chceš něco změnit nebo si dovoluješ nás dokonce kritizovat? Tak my ti to na oplátku vrátíme.“

Celá věc má kořeny v tom, že Milan Salaš umístil lezeckou stěnu do bývalé průmyslové haly, i když věděl, že velkomeziříčský územní plán nepřipouští provozování sportu v průmyslové zóně. Protože ale doufal, že se podaří územní plán změnit (už proto, že budova se nachází v centru města a dlouhodobě se pro průmysl nevyužívá, a protože například v Brně, Praze či Bratislavě v bývalých průmyslových halách lezecké stěny umístěny jsou) věřil, že ve spolupráci s radnicí se podaří celou věc formálně dát do pořádku. „Přiznávám, že jsem byl dětinsky naivní a vůbec jsem si neuvědomoval, jak zdlouhavý a náročný je to proces. Vedle mě v tu chvíli stálo téměř sto dětí, které chtěly sportovat. Rozhodl jsem se v zájmu dětí pokračovat,“ uvádí Salaš.

Skutečně se půldruhého roku nedělo nic, oddíl Lezu v Mezu se rozrostl a jeho odchovanci sklízeli řadu sportovních úspěchů. Pak ale Milan Salaš, který je známý svým občanským aktivismem, kritizoval radnici za zboření prvorepublikového mostu přes odpor památkářů. Vzápětí přišel příkaz halu vyklidit. „Město reaguje a skutečně již v průběhu roku 2018 reagovalo na upozornění z řad veřejnosti na nedostatky týkající se potřebných povolení v budově, kde se nacházela stacionární lezecká stěna,“ potvrdil tajemník Marek Švaříček.

Salaš dnes postavil lezeckou stěnu pod širým nebem. „Provoz oddílu jsme zachránili alespoň pro letošní léto. Jiné prostory hledáme prakticky kontinuálně už dva roky, ale buď jsou pro nás nevyhovující, drahé nebo jsou opět v průmyslové zóně,“ rezignoval Milan Salaš. V poslední době čelí i kritice ze strany veřejnosti, že neměl starostu a tajemníka dráždit. „Už delší dobu to tady sleduju a myslím, že na vině jsi i ty … Kdyby stěnu na stávajícím místě provozoval kdokoliv neznámý, do teď by fungovala a nikdo by se nad tím nepozastavoval. Ten poslední dobou přehnanej aktivismus tomu moc nepřidal (třeba most u Jelínkovky), to už podle mě bylo za hranou. Nemůžeš pořád jenom kritizovat, co město dělá špatně a pak chodit, že od nich něco potřebuješ, takhle to nefunguje,“ vzkázal Milanu Salašovi prostřednictvím sociálních síti Aleš Vysocký. To ale Salaš odmítl. „Pokud si myslíš, že město má právo sestřelit sportovní klub, protože jeho vedoucí nesouhlasil se zbouráním mostu, nemá smysl se dál bavit, nikdy se pak nemůžeme názorově protnout. Mimochodem mně tohle vyčítá víc lidí a pokud to takto opravdu většina vnímá, nechci pak ve VM působit,“ ohradil se proti takovému názoru lezecký vedoucí.

Poprvé v historii prošel starostovou kontrolou i městský zpravodaj

Městský zpravodaj Velkomeziříčsko, který do března vydával kulturní dům Jupiter club, má za sebou také kontrolní zásah. Tentokrát na popud místostarostky Jiřiny Jurdové a se souhlasem starosty Josefa Komínka. Redakce si totiž neuvědomila, že umístit na jednu stranu fotografii starosty u jeho článku a na další stranu fotografii popeláře u článku o odpadech je nějak politicky závadné. Celou kauzu řešila městská rada. „Proč v lednovém čísle tištěného Velkomeziříčska je na dvoustránce vedle fotky starosty u novoročního projevu fotka popeláře, který se drží za nos. Zda to má něco symbolizovat, nebo je to provokace. Abychom se ve zbývajícím čase podobným dotazům (popř. provokacím?) vyhnuli, žádám vás, aby všechna čísla, která ještě vyjdou pod Jupiter clubem, byla předložena zástupcům valné hromady JC k nahlédnutí před odesláním do tisku,“ nařídila řediteli Jupiter clubu místostarostka Jiřina Jurdová.

Někteří členové městské rady se ale od tohoto příkazu distancovali. „Žádnou kontrolu dělat nechci a ani nebudu,“ uvedl v reakci na zaslané únorové číslo starosta Josef Komínek. Radní Petr Vrána v reakci na totéž napsal: „Na jednání rady města jsem společně s některými dalšími kolegy odmítl jakoukoliv kontrolu Velkomeziříčska, prohlédnutí čísla před vydáním nebo cokoliv jiného.“ Podobně se vyjádřil i radní František Komínek: „Nepožaduji poslat obsah Velkomeziříčska k seznámení dopředu.“ Stejně tak radní František Smažil: „Na jednání RM jsem se k požadavku paní místostarostky vyjádřil odmítavě.“

I když tedy většina radních počínání místostarostky Jiřiny Jurdové zamítla, starosta Josef Komínek si nemyslí, že by šlo z její strany o osobní aktivitu. Naopak vzápětí tvrdil, že s tím souhlasil: „Co se týká žádosti o únorové číslo a pokud se nepletu i březnové, jsem věděl a dokonce souhlasil. Pouze mě zaráží, že březnové už nedošlo.“

Velkomeziříčsko pak přešlo pod přímou správu města a jeho obsah dnes tvoří zaměstnanci radnice. Zrušena byla apolitická redakční rada, šéfredaktorka a celá redakce dostali výpověď.