Novostavba silnice se bude předělávat, opozice říká, že máslo na hlavě má i vedení města

Novostavba silnice na ulici Třebíčská, která vzbudila mezi obyvateli Velkého Meziříčí vlnu nevole, se krátce po svém zprovoznění znovu zavře a projde přestavbou. Uvedl to starosta Josef Komínek (ČSSD) s tím, že vinu nese stavební firma. Opozice ale tvrdí, že na vině je i sám starosta a stavební odbor radnice.

Starosta říká, že stavební firma prý nedodržela sklon silnice stanovený projektantem. „Dle kontrolního geodetického měření, byla nesprávně provedena konstrukce a niveleta vozovky komunikace. Tuto vadu v provedení vozovky komunikace potvrdil dodavatel stavby a úpravu provede na své náklady,“ uvedl Komínek.

Velkomeziříčsko, 12/2018

Třebíčská bude tedy podle Komínka od 23. května znovu uzavřena a nová silnice se bude přestavovat. „Na programu úterní schůze zastupitelstva už je náš návrh, který kritizuje vyprojektování i provedení stavby. Navrhujeme nechat vypracovat znalecký posudek. U téhle stavby mají máslo na hlavě vedení města, stavební odbor, projektant i stavební firma, proto by teď neměli vymýšlet zbrklá zdůvodnění a úpravy stavby. Další postup má navrhnout nezávislý odborník,“ kritizují nejen samotnou stavbu, ale i tento zvolený způsob nápravy opoziční zastupitelé ze Společně VM.

Novostavba silnice spočívá v tom, že jednu zatáčku nahradily tři další s prudším sklonem. Tak to popisují obyvatelé Velkého Meziříčí na sociálních sítích, kde se ihned po otevření stavby strhla doslova bouře nevole. Vedení města otevřeně kritizovali i koaliční politici. „Katastrofa nad katastrofy…obzvláště nebezpečné vidím i vyjíždění z ulice Družstevní a že tam je velký pohyb …a o sjíždění dolů do města …rovnou by tam měla stát kaplička, aby nás Matka Boží všechny chránila..je mi k pláči, proč se tak mrví naše město,“ rozohnila se Libuše Kotoučková, která kandidovala s místostarostkou Jiřinou Jurdovou za koaliční Meziříčské fórum.

Lidé ovšem předvídali i to, že se novostavba znovu zavře: „Jsem zvědavý, kdy začnou úpravy, aby se tam dalo i jezdit. Možná hlavy co to vymyslely, mají oslíčka otřes se a on to zaplatí,“ prorokoval Josef Brabec.

Ve hře je znovu malý obchvat

V této souvislosti se opět otevřely diskuse o vybudování takzvaného malého obchvatu města. Ten má podle stávajícího územního plánu začínat právě v místě nově vybudovaných zatáček na Třebíčské a protnout areál bývalého Svitu. Veřejnost ale malý (neboli vnitřní) obchvat hlasitě odmítá, a proto diskuse o jeho stavbě v posledních letech skončily. Starosta Josef Komínek však v souvislosti s novými zatáčkami na Třebíčské jeho budoucí vybudování opět připustil. Jako jeden z důvodů, proč byly nové zatáčky vybudovány, totiž uvedl „budoucí napojení ulice Třebíčská na vnitřní obchvat města“. Toho si veřejnost na sociálních sítích ihned všimla: „Takže malý obchvat je podle vyjádření stále v plánu. No proč ne. Silnici přes park a k tomu diskontní prodejnu potravin, to je originální řešení které určitě prospěje centru města. A ještě bych postavil nějakou pěknou továrničku na náměstí místo kašny, nebo raději rovnou místo radnice. Stejně je zbytečná. Jako její osazenstvo, které svými rozhodnutími městu spíše škodí,“ napsal například Pavel Jánský.


Článek neobsahuje podstatné informace, nutné pro přesnější popis situace. Pro jejich získání jsme oslovili mluvčí města, které jsme zaslali následující dotazy:
1. Uvádíte, že nedodržení sklonu silnice radnice zjistila 30. 4. na kontrolním dnu. Jak si vedení města vysvětluje, že k takto závažnému zjištění nedošlo již v průběhu stavby?
2. Kolik přesně stavba stála? Vzniknou městu v souvislosti s opravou nějaké další náklady?
3. Stavbu budete opravovat výhradně dle vlastního rozhodnutí, nebo na nedostatky a nutnost nápravy upozornil i nějaký další dotčený orgán? 
4. Jak dlouho bude stavba opět uzavřena?
5. Označilo vedení města nějakou konkrétní osobu, která by byla viníkem situace?
Odpovědi jsme dosud nezískali. Jakmile je obdržíme, všechny v nich obsažené informace zveřejníme.


Kompletní vyjádření starosty Josefa Komínka:

Vyjádření k provedení stavby „Vybudování technické infrastruktury v areálu TS — Přeložka komunikace ul. Třebíčská“, k. ú. Velké Meziříčí, parc. č. 2555/22, 31 a ostatní

Dne 30. 4. 2019 proběhla kontrolní prohlídka stavby – přeložka komunikace ul. Třebíčská, které se zúčastnil zpracovatel projektové dokumentace Ing. Bohumil Beroun.
Dle zjištění se na stavbě provedené komunikace vyskytují dva úseky nezabezpečující 100 % plynulost dopravy a to úsek v horní části od napojení vozovky na mostní konstrukci přes dráhu až po navržený přechod pro chodce a úsek v dolní části – napojení na stávající komunikaci ul. Třebíčská po místo pro přecházení.

Problematický úsek v horní části přeložky komunikace:
Dle kontrolního geodetického měření, byla nesprávně provedena konstrukce a niveleta vozovky komunikace. Tuto vadu v provedení vozovky komunikace potvrdil dodavatel stavby a úpravu provede na své náklady.

Problematický úsek v dolní části přeložky komunikace:
a) v úseku od napojení na stávající komunikaci a místo přecházení je v provedení opět nedodržena navrhovaná úroveň nivelety, jedná se o vadu v provedení konstrukce
b) místo napojení na stávající komunikaci bylo navrženo jako kolmé s tím, že původní komunikace bude součástí vnitřního okruhu města (tzn. napojení přeložky je provedeno jako vedlejší komunikace), napojením vzniknul tzn. protisklon a plynulost jízdy zde není konformní

Zajištění plné plynulosti provozu vyžaduje následující úpravy:
a) zvýšení nivelety na vnější straně oblouku
b) provedení a úpravy odvodnění
c) zvětšení poloměru vnitřního napojovacího oblouku, odsunutí chodníku, vytvoření přejezdové dlážděné čočky
d) napojení ze stávající komunikace shora usměrnit vodorovným dopravním značením (zebra)

Stavba byla vyprojektovaná k tomu příslušným projektantem, splňuje příslušné předpisy a je povolená se všemi potřebnými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů (např. Policie ČR – dopravní inspektorát).

Důvody navržení přeložky komunikace Třebíčská:
– výstavba služebny Policie ČR v prostoru bývalých technických služeb a potřeba komunikačního a technického napojení
– budoucí napojení ulice Třebíčská na vnitřní obchvat města
– zajištění zvýšené bezpečnosti při dopravním a pěším provozu v lokalitě

Nyní je stavba pouze v předčasném užívání!

Současně jsou řešeny reklamace nesprávně provedených částí vozovky komunikace. Z tohoto důvodu předpokládáme další uzavření vozovky od 23. 5. 2019 po dobu nezbytně nutnou.

Josef Komínek
starosta