MezuLán

Publicistický web, který mapuje a komentuje společensko-politické dění (zejména) ve Velkém Meziříčí.
Vznikl v roce 2019 v reakci na žalostnou úroveň mediálního prostředí ve městě.
Jeho cílem je mapovat a publikovat události a děje, o kterých se jinde nesmí psát.
Mezulán nepřináší plytké zprávy o margináliích, ale rozsáhlejší články o dění za kulisami a pod povrchem.
Mezulán není a ani nechce být nestranný a není a ani nechce být nezávislý.
Vždy a za všech okolností bude stranit slabším, vždy a za všech okolností bude závislý na pravdě.


Redakce

Milan Salaš, šéfredaktor
Petros Martakidis, redaktor


Etický kodex

1. Zpravodajství neobsahuje hodnotící tvrzení.
2. Zpravodajství přináší stanoviska všech stran, kterých se událost týká.
3. Neověřené informace nepublikujeme.
4. Špatně ověřitelné informace publikujeme výjimečně s tím, že na ně čtenáře výslovně upozorňujeme.
5. Redakční komentáře publikujeme zřetelně označené a oddělené od zpravodajství.
6. Všechny texty jsou označeny plným jménem autora.
7. Všechny pokusy o ovlivnění redakce zveřejňujeme.
8. Nevyžádané texty publikujeme jen v případě, že jsou v souladu s tímto kodexem.